Відділ фітосанітарного аналізу

    Згідно положення про відділ фітосанітарного аналізу (далі по тексту – ВФА),  затвердженого наказом Миколаївської обласної фітосанітарної лабораторії від 27.11.2017 № 170-ОД,  основним завданням ВФА є: визначення фітосанітарного стану імпортних та вітчизняних об’єктів регулювання у сфері карантину рослин (далі – об’єктів регулювання), проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) об’єктів регулювання, вивчення видового складу, біології та екології регульованих шкідливих організмів,  визначення карантинного значення виявлених організмів.

             Відповідно до покладених на нього завдань, ВФА:

  1. Проводить фітосанітарну експертизу (аналізи) об’єктів регулювання з метою виявлення та/або ідентифікації регульованих та інших  шкідливих організмів;
  2. Оформляє протоколи фітосанітарної експертизи про фітосанітарний стан об’єктів регулювання, надає їх у відділ реєстрації зразків об’єктів регулювання та оформлення документів, для оформлення висновку фітосанітарної експертизи;
  3. Здійснює пропаганду знань у сфері карантину рослин;
  4. Виконує інші завдання, визначені наказами та розпорядженнями Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

             ВФА проводить ентомологічну, гербологічну, мікологічну, фітогельмінтологічну,

       бактеріологічну, вірусологічну експертизи об’єктів регулювання у сфері карантину

       рослин.