Платні послуги

3-1Ціна послуг (аналізів), які надає лабораторія, на даний час регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1348 «Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління».

насіннєвого матеріалу та продукції запасу з метою виявлення:

одиниць

 
– шкідників  

127,49

– бур’янів  

112,46

– нематод   

134,47

хвороб рослин:    
– мікологічних   

131,52

– бактеріологічних  

157,82

– вірусологічних  

184,39

садивного та іншого рослинного матеріалу і ґрунту з метою виявлення:

одиниць

 
– шкідників                   

122,12

– бур’янів  

110,58

– нематод  

145,20

хвороб рослин:    
– мікологічних              136,08
– бактеріологічних  

163,46

– вірусологічних  

190,56

вибірок з феромонних пасток на виявлення шкідників рослин

пасток

133,93

об’єктів регулювання із застосуванням імуноферментного або імунофлюоресцентного  методу

одиниць

489,83

Види аналізів, які проводить лабораторія та їх вартість.

Відділ фітосанітарного аналізу (ВФА) лабораторії атестований на проведення ентомологічної, мікологічної, бактеріологічної, вірусологічної, фітогельмінтологічної, гербологічної експертизи зразків об’єктів регулювання з метою виявлення та ідентифікації регульованих та інших шкідливих організмів.

При виявлені та ідентифікації шкідливих організмів використовуються Державні стандарти України, визначники, довідкова література, порівняльний колекційний матеріал та ін.

ВФА також має можливість та проводить аналізи об’єктів регулювання на виявлення вірусологічних та бактеріологічних шкідливих організмів з використанням імуноферментного методу.

 

Примітка:

Ціна послуг за проведення фітосанітарної експертизи  на даний час регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 676 «Про внесення змін у додаток 1 до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1348 «Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління».