Про лабораторію

Миколаївська обласна фітосанітарна лабораторія була утворена на базі Миколаївської обласної карантинної лабораторії згідно наказу № 412 від 23 листопада Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України. Миколаївська обласна фітосанітарна лабораторія зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців 28.11.2012 р. за № 1 522 102 0000 023011.

У своїй діяльності лабораторія керується Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Миколаївську обласну фітосанітарну лабораторію та відділу фітосанітарного аналізу, наказами Державної ветеринарної та фітосанітарної служби.

До складу лабораторії входять:

  • відділ фітосанітарних процедур;

  • відділ фітосанітарного аналізу;

  • відділ аналітики пестицидів та агрохімікатів;

  • відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

  • відділ кадрової роботи;

  • загальний відділ.

В процесі проведення обстежень, відбору зразків, проведенні фіто- санітарної експертизи відповідно до положення про лабораторію та посадових інструкцій задіяні два відділи – відділ фітосанітарних процедур , та відділ фітосанітарного аналізу.

Так фахівці відділу фітосанітарних процедур спільно з державними інспекторами проводять обстеження території області, відбір зразків об’єктів регулювання, інспектування транспортних засобів з метою виявлення регульованих шкідливих організмів, а також моніторинг розвитку та поширення інших шкідливих організмів з метою охорони території Миколаївської області.

Відділ фітосанітарного аналізу (ВФА) проводить ентомологічну, мікологічну, бактеріологічну, вірусологічну, фітогельмінтологічну, гербологічну експертизу зразків об’єктів регулювання з метою виявлення та ідентифікації регульованих та інших шкідливих організмів. У ВФА працює десять провідних фахівців зі спеціальною вищою освітою та відповідним рівнем кваліфікації.

Відділи забезпечені приміщеннями, випробувальним та допоміжним обладнанням, засобами вимірювальної техніки, необхідною нормативною, правовою, організаційною, методичною та техніко – експлуатаційною документацією, спецодягом, засобами індивідуального захисту і мають змогу працювати з дотриманням санітарно – гігієнічних норм та вимог техніки безпеки.

Фахівці лабораторії постійно підвищують свою кваліфікацію на курсах, займаються самоосвітою.

Протягом останніх двох років фахівці лабораторії спільно з державними інспекторами брали активну участь у проведенні обстежень посівів ячменю, сої та кукурудзи, а також проводили аналізи даних об’єктів регулювання в лабораторних умовах, щодо відповідності до Протоколів  фітосанітарних та інспекційних вимог щодо експорту ячменю, сої, кукурудзи з України до Китаю між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Генеральною адміністрацією нагляду за якістю, інспекції та карантину Китайської Народної Республіки .

Так за 2015 рік ячменю було обстежено 10069,6 га та проаналізовано 212 зразків, кукурудзи – 13998,45 га, та 133 зразка, сої – 1919,35 га., та 25 зразків, відповідно в 2016 році ячменю – 3446,57 га., та 48 зразків і кукурудзи – 9 474,38 га., та 83 зразка.

На допомогу фітосанітарним інспекторам фахівці лабораторії по кожному з Протоколів підготовили презентації з характеристиками шкідливих організмів методах і строках проведення обстежень.

 При проведені обстежень було виявлено ряд шкідливих організмів , що знаходяться під карантинним контролем Китайської Народної Республіки, а саме: вівсюг Людовіка – Avena Ludoviciana L., кладоспоріум сіро оливковий Cladosporium griseo-olivaceum Pidopl. et Deniak. , вірус смугастої мозаїки пшениці – Wheat streak mosaic virus.