Карантинні організми області

Ценхрус довгоголковий – Cenchruslongispinus Fernald.

Повитиця польова – CuscutacampestrisYunck.

Амброзія полинолиста – Ambrosia artemisiifolia L.

Південно-американська томатна міль (Tuta аbsoluta Meyr.) – небезпечний карантинний шкідник